Biuro Karier Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Biuro Karier Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Program stypendialny w MPWiK

WIĘCEJ INFORMACJI: Program stypendialny

W MPWiK stawiamy na nieustanny rozwój. Chcemy inspirować studentów studiów magisterskich i doktoranckich do podejmowania innowacyjnych projektów naukowych, związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Dlatego we współpracy z uczelniami wyższymi realizujemy program stypendialny.

Jak zostać naszym stypendystą?

Do 15 października 2016 r. prześlij mailowo na adres stypendia@mpwik.com.pl lub złóż w wersji papierowej do naszej siedziby wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami. Możesz przedstawić propozycję własnego tematu pracy dyplomowej lub zadeklarować chęć opracowania jednego z rekomendowanych przez nas tematów.

Szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o przyznanie stypendium zawiera Regulamin.

 

 

 

Dodano: 2017-03-17 Autor: Aleksandra Kustra


Biuro Karier UW
Marzenia w cele