Biuro Karier Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Biuro Karier Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Jubileuszowa, X edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską

Drodzy studenci ,

 

ruszyła już, jubileuszowa, X edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską z zakresukonkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej, marketingu terytorialnego i narodowego.

Atutem konkursu są atrakcyjne nagrody pieniężne, których łączna pula wynosi blisko 50 tys. zł oraz uroczysta oprawa gali finałowej.

Na prace konkursowe czekamy do 20 października br., a kartę zgłoszeniową wraz z objaśnieniami dotyczącymi konkursu można pobrać pod linkiem http://www.terazpolska.pl/pl/Zglos-prace

 

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w dotarciu do studentów oraz promotorów.

W załączeniu przesyłam plakat z uprzejmą prośbą o zamieszczenie go na Państwa stronach internetowych, facebooku etc., a poniżej tabelkę z tematyką konkursu.

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. W razie jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji.

 

KONKURS TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ

TEMATYKA KONKURSU

WYDZIAŁ

HASŁA GŁÓWNE

HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE

·         EKONOMIA

·         FINANSE

·         STUDIA LOKALNE I REGIONALNE

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:

·         INNOWACYJNOŚĆ

·         PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

·         KONKURENCYJNOŚĆ

·         rozwój i wspieranie przedsiębiorczości

·         konkurencyjność i innowacyjność polskich produktów, firm, branż i regionów

·         badania i rozwój

·         rozwój społeczno-ekonomiczny miast i regionów

·         umiędzynarodowienie polskiej Gospodarki

·         rynki finansowe a rozwój i konkurencyjność Polski

·         strategie rozwoju i strategie marketingowe miast i regionów

·         marka Polski, promocja kraju w świecie, jego regionów i produktów

·         SOCJOLOGIA

·         PSYCHOLOGIA

·         NAUKI SPOŁECZNE

·         FILOZOFIA

·         PRAWO I ADMINISTRACJA

·         KULTUROZNAWSTWO

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:

·         LUDZIE

·         POTENCJAŁ

·         UWARUNKOWANIA

·         marka Polska, promocja Polski w świecie

·         wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie

·         dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji

·         instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności i rozwoju Polski (system prawny, sfera edukacji i nauki, instytucje wsparcia biznesu i in.)

·         marketing polskich miast i regionów

·         spójność społeczno-ekonomiczna Polski, społeczne i demograficzne wyzwania Rozwoju

·         rola kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego w rozwoju Polski

·         NAUKI POLITYCZNE

·         DZIENNIKARSTWO

·         STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

POLSKA W ŚWIECIE:

·         TOŻSAMOŚĆ

·         WIZERUNEK

·         PROMOCJA

·         promocja Polski w świecie

·         Polska w stosunkach międzynarodowych

·         działania marketingowe polskich miast i regionów

·         promocja kulturalna i naukowa (w tym zarządzanie w kulturze i nauce, promocja kształcenia, innowacyjności i kreatywności, promocja polskich osiągnięć naukowych, edukacyjnych i kulturalnych w kraju i w świecie)

·         wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie

·         WYDZIAŁY ROLNICZE I DOTYCZĄCE OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

·         rozwój, konkurencyjność i promocja sektora rolno-spożywczego

·         produkty i specjalności regionalne

·         międzynarodowa konkurencyjność sektora rolno-spożywczego

·         rozwój obszarów wiejskich

·         ZARZĄDZANIE

·         MARKETING

PROMOCJA POLSKICH OSIĄGNIĘĆ, DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA

·         marka Polska, promocja Polski w świecie

·         działania marketingowe polskich miast i regionów

·         międzynarodowe sukcesy polskich branż i firm

·         dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji

·          skuteczność i efektywność strategii i narzędzi zarządzania i Marketingu

·         polskie branże/firmy/produkty flagowe, ich konkurencyjność, rozwój i promocja

·         TURYSTYKA

·         REKREACJA

·         SPORT

ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU

·         rozwój i promocja turystyki (w tym konkurencyjność oferty turystycznej, turystyczna marka regionów i miast Polski)

·         konkurencyjność i promocja polskiego sportu (w tym promocji Polski poprzez sport i promocja polskiego sportu)

·         produkty i specjalności regionalne

 

Dodano: 2016-05-12 Autor: Aleksandra Kustra


Biuro Karier UW
Marzenia w cele