Biuro Karier Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Biuro Karier Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

AC4SE: Active Citizens for Social Enterprise

AC4SE: Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej Szanowni Państwo, British Council i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych serdecznie zapraszają do udziału – po raz pierwszy w Polsce – w innowacyjnym programie rozwojowym pn. Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej!

 

Dla kogo: Program dedykowany jest przedsiębiorstwom społecznym, które prowadzą już swój biznes społeczny lub planują jego uruchomienie.

Do udziału zapraszamy liderów przedsiębiorstw społecznych (maks. 2 osoby z organizacji) w tym przedstawicieli: organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni socjalnych, Sp. z o.o. non profit, ZAZ, WTZ, CIS, KIS)

Cel programu:

•Wsparcie liderów przedsiębiorstw społecznych w ich działaniach na rzecz rozwoju lokalnego, zrównoważonego rozwoju i wzrostu zaangażowania mieszkańców w społeczną zmianę przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej.

•Rozwój sieci kontaktów i możliwości współpracy przedsiębiorstw społecznych.

 

O programie Active Citizens:
Cała siła i skuteczność programu opiera się na uwolnieniu potencjału ludzi i stworzeniu im warunków do zainicjowania zmiany w ich środowisku. Na bazie tych doświadczeń British Council we współpracy z Social Enterprise Academy jesienią 2015 roku uruchomiło pilotażowy program pn. Active Citizens for Social Enterprise, którego celem jest kształcenie i wspieranie liderów przedsiębiorstw społecznych. Kontynuując działania zakończone sukcesem i idąc kluczem programu Active Citizens, tym razem opracowana metodologia pracy skupiła się na potrzebach przedsiębiorców społecznych, którzy realizując cele społeczne, poza prowadzeniem biznesu, bardzo często mają szeroki wpływ na zmianę i poprawę życia lokalnej społeczności. Tworzą na przykład miejsca pracy dla jej członków lub promują aktywną postawę i zachęcają do angażowania się w życie społeczne, edukują bądź bezpośrednio pomagają materialnie najbardziej potrzebującym. Autorzy programu zakładają, że udział w Active Citizens for Social Enterprise stworzy międzynarodową sieć liderów i facylitatorów przedsiębiorstw społecznych, przyczyni się lokalnie do wzmocnienia i rozwoju ich społecznych biznesów, a globalnie będzie oddziaływać na zrównoważony rozwój, poprawę środowiska i międzykulturowy dialog.

 

Więcej informacji ma stronie: https://www.britishcouncil.org/active-citizens.

Szczegółowe założenia programowe Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej dostępne są tutaj

 

Zespół FISE


Zgłoszenia do programu:

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o pobrane ze strony i wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie na adres: pkozak@fise.org.pl do 30 kwietnia b.r. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy z Przemysławem Kozakiem pkozak@fise.org.pl lub telefoniczny: 22 622 01 91.

Miejsce szkoleń: Warsztat Warszawski, Pl. Konstytucji 4, Warszawa Terminy spotkań:

•Zjazd 1: 12-13 maja 2016 r. (16 godz.)

•Zjazd 2: 30-31 maja 2016 r. (16 godz.)

•Zjazd 3: 20-21 czerwca 2016 r. (16 godz.)

Informacje dodatkowe:

•Spotkania prowadzone będą w języku polskim. Materiały przygotowane dla uczestników zostaną przetłumaczone na język polski i przekazane uczestnikom.

•Udział w szkoleniu jest bezpłatny, pod warunkiem udziału we wszystkich zjazdach. Program na charakter pilotażowy. Kolejne jego edycje będą płatne!Liczba miejsc jest ograniczona.

•Organizatorzy zapewniają wyżywienie i ryczał na nocleg w wysokości 80 zł na osobę.Nie rezerwujemy noclegu, ale dla osób zainteresowanych udostępnimy bazę hoteli.

•Nie zapewniamy zwrotu kosztów podróży. Każdy uczestnik pokrywa koszty dojazdu na spotkania we własnym zakresie.

 

 

Dodano: 2016-04-26 Autor: Aleksandra Kustra


Biuro Karier UW
Marzenia w cele