Biuro Karier Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Biuro Karier Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zapraszamy na dyskusje panelowe PROWELFERE

Stan państwa opiekuńczego i trendy w dialogu społecznym

w Polsce i Unii Europejskiej

 

 

Dyskusja panelowa, Warszawa, 6 maja 2016 r., g. 10.30 - 13.30

Podobnie jak wiele innych krajów w Europie, Polska mierzy się z poważnymi wyzwaniami modernizacji państwa opiekuńczego w warunkach silnej presji ekonomicznej oraz konsolidacji finansów publicznych. Na tym tle można sformułować pytanie: jakie role partnerzy społeczni odgrywają oraz mogliby odgrywać w kształtowaniu pracowniczych świadczeń socjalnych.

Przez pracownicze świadczenia socjalne – zwane także niekiedy ‘świadczeniami umownymi’ – rozumiemy dostarczanie dodatkowych usług socjalnych na mocy postanowień układów zbiorowych pracy lub unilateralnej polityki pracodawców. Finansowany przez Komisję Europejską projekt PROWELFAREpoświęcony jest problematyce pracowniczych świadczeń socjalnych i stawia sobie za cel opis oraz ocenę zmian na tym polu, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń emerytalnych i od bezrobocia, w dziewięciu europejskich krajach objętych badaniem (Austria, Belgia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy).  

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na poświęconą wyżej przedstawionym zagadnieniom dyskusję panelową, która odbędzie się w Warszawie w dn. 6 maja 2016 r. Dyskusja jest częścią seminarium krajowego PROWELFARE, które stanowi wyjątkową okazję do debaty nad wkładem dialogu społecznego w rozwój państwa opiekuńczego w Polsce i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej dla europejskich badaczyinteresariuszy oraz twórców polityk publicznych. Czołowi eksperci reprezentujący sieć instytucji pracujących wspólnie w projekcie PROWELFARE naświetlą kwestie najnowszych zmian, wyzwań i szans w obszarze pracowniczych świadczeń socjalnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączonym programie. 

 

Seminarium jest organizowane przez Instytut Spraw Publicznych (ISP) oraz European Social Observatory (OSE) z siedzibą w Brukseli.

 


 

Informacje praktyczne:

 

Data: piątek, 6 maja 2016 r., g. 10.30 – 13.30

Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, sala Wystawowa, ul. Zielna 37 – 00-108 Warszawa

Tłumaczenie symultaniczne: język polski / język angielski

Rejestracja online (obowiązkowa) : z uwag na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybszą rejestrację pod adresem: http://www.ose.be/roundtable060516/

Projekt PROWELFAREhttp://www.ose.be/prowelfare/

Raport dla Polski: http://www.ose.be/EN/publications/ose_paper_series_prowelfare.htm

 

Kontakt:

-      FR/EN: Françoise Verri, European Social Observatory;  phone: +32 2 537 19 71 ; E-mail:verri@ose.be

-      PL: Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych (ISP); tel.:  +48 22 5564290 ; E-mail:dominik.owczarek@isp.org.pl

 

PROGRAM

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

 

Welfare State and Industrial Relations Trends

in Poland and the European Union

 

Roundtable discussion, Warsaw, 6 May 2016 – 10.30am -1.30pm

 

Poland, just like many other European countries, is facing the important challenge of modernising its welfare system in a challenging economic context and at a time of ongoing fiscal consolidation. Against this background, the question is whether and how the social partners play a role in the development of ‘occupational welfare’.

 

The latter, which is also referred to as ‘contract welfare’, is a phenomenon that consists in the provision of supplementary welfare benefits through collective bargaining, or unilateral bargaining by employers. The European Commission-funded PROWELFARE project tries to assess the significance of such developments in nine European countries: Austria, Belgium, Germany, Italy, Poland, Spain, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom.

 

We have the pleasure of hereby inviting you to a Roundtable discussion on the topic that will take place in Warsaw on 6th May 2016. The event represents a key opportunity for researchers as well as national and European stakeholders and policymakers to discuss the contribution of social dialogue to welfare state developments in Poland and other EU Member States. Leading scholars from PROWELFARE research institutes will shed light on the recent developments, challenges and opportunities associated with the development of contract welfare, notably in the reform of unemployment and pensions schemes. See the enclosed programme for further details.

 

The Roundtable is organized by the Institute of Public Affairs (ISP, Warsaw) and the European Social Observatory (OSE, Brussels).

 

Kind regards, and hoping to meet you on 6th May.

 

Beata Łaciak,

Member of the ISP Executive Board

Bart Vanhercke

OSE Director

 

Practical information:

 

Date: Warsaw, 6 May 2016, 10.30am – 1.30pm

Venue: Zielna Conference Centre, room Wystawowa, ul. Zielna 37 – 00-108 Warsaw

Interpretation:  Polish/English

Online registration (compulsory)http://www.ose.be/roundtable060516/

PROWELFARE website: http://www.ose.be/prowelfare/

Download the Polish national report: http://www.ose.be/EN/publications/ose_paper_series_prowelfare.htm

 

Contact:

-      FR/EN - Françoise Verri, European Social Observatory;  phone: +32 2 537 19 71 -                                        E-mail: verri@ose.be

-      POL - Dominik Owczarek, Institute of Public Affairs; phone:  +48 22 5564290, -

E-mail: dominik.owczarek@isp.org.pl

 

 

 

 With the financial support of the         

PROGRAM

 

Dodano: 2016-04-21 Autor: Aleksandra Kustra


Biuro Karier UW
Marzenia w cele