Biuro Karier Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Biuro Karier Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Rekrutacja do VI edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju

Czym jest Akademia Menedżera?

Akademia Menedżera Zrównoważonego Rozwoju to pięć dni intensywnego treningu menedżerskiego, warsztatów szkoleniowych i spotkań organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Głównym celem Akademii jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego studentów w Polsce oraz wyszkolenie przyszłych menedżerów, którzy poprzez swoją przyszłą pracę zawodową będą wcielać w życie ideę zrównoważonego rozwoju.

Czworo uczestników Akademii, którzy w ramach warsztatów opracują najlepszy pomysł na projekt i fiszkę projektową, otrzymają możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub w jednej z regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Szósta edycja Akademii odbędzie się w drugiej połowie lipca 2016 r. i weźmie w niej udział 24 uczestników, którzy pozytywnie przejdą dwa etapy rekrutacji.

Zajęcia w ramach Akademii będą odbywać się w Warszawie i okolicach. Organizator zapewni uczestnikom wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe i ubezpieczenie. Uczestnicy będą musieli jedynie na własny koszt dotrzeć do miejsca zakwaterowania pierwszego dnia.

Szczegółowy program Akademii zostanie przekazany zakwalifikowanym uczestnikom po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

Rekrutacja

Proces rekrutacyjny będzie przebiegał dwuetapowo. W I etapie zostaną  zweryfikowane zgłoszenia pod kątem spełniania kryteriów zawartych w Regulaminie. Następnie 50 wybranych uczestników, których zgłoszenia otrzymają najwyższe oceny, zostanie zaproszonych do II etapu. W tym etapie uczestnicy zostaną poproszeni o przygotowanie pracy w formie rozprawki.

Kto może aplikować?

Do udziału w Akademii będą mogli zgłaszać się studenci wszystkich kierunków  uczelni państwowych i prywatnych, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w momencie trwania Akademii nie ukończyli 26 roku życia. Aby wziąć udział
w rekrutacji wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny i wysyłać go do dnia 13 maja br. na adres akademia@gdos.gov.pl .

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej http://projekty.gdos.gov.pl oraz http://www.gdos.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dodano: 2016-04-19 Autor: Aneta Kilijańczyk


Biuro Karier UW
Marzenia w cele