Biuro Karier Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Biuro Karier Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

Program kursu: 

 1. Efektywne zarządzanie projektem w organizacji – wprowadzenie.
 2. Metodyka zarządzania projektem.
 3. Budowanie i kierowanie zespołem projektowym.
 4. Komunikacja w projekcie. Techniki wywierania wpływu.
 5. Promocja projektu.
 6. Zarządzanie ryzykiem projektu.
 7. Zarządzanie konfliktami i kryzys w projekcie.
 8. Zarządzanie zmianą.
 9. Zarządzanie jakością.
 10. Rachunkowość zarządcza i budżetowa w projekcie.
 11. Zarządzanie portfelem projektu.
 12. Raportowanie i monitorowanie projektu.
 13. Ocena i ewaluacja projektu.
 14. Narzędzia informatyczne zarządzania projektem.
 15. Zarządzanie wieloma projektami.

 
Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez sprawdziany testowe. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.
 
Koszty szkolenia są w 60% finansowane przez Fundację Państwo Obywatelskie – organizację pożytku publicznego. Opłatę za szkolenie (stanowiącą 40% kosztów) w kwocie netto 294 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

 

Więcej informacji pod adresem (kliknij aby przejść do strony kursu)

Formularz zgłoszenia (kliknij aby przejść do formularza)

Studium Prawa Europejskiego prowadzi również rekrutację m.in. na następujące kursy:

 

Dodano: 2016-04-17 Autor: Paulina Głośniak


Biuro Karier UW
Marzenia w cele