Biuro Karier Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Biuro Karier Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

On Board Public Relations

 

7 kwietnia, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zorganizowana zostanie jednodniowa akcja będącą elementem kampanii "Dobre na start", poświęcona programowi letnich praktyk i staży. W ramach akcji studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mogli wziąć udział w konkurencjach odbywających się w tzw. "Challenge room'ie" - pokoju zabaw o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym. Wewnątrz pomieszczenia, każdy otrzyma zadania tematyczne -nawiązujące do praktyk i staży, a także stawiania pierwszych kroków na rynku pracy - umożliwiające wydostanie się z pokoju.
 

Dodano: 2016-03-22 Autor: Aleksandra Kustra


Biuro Karier UW
Marzenia w cele