Biuro Karier Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Biuro Karier Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Oferta stypendialna dla każdego studenta, znającego język niemiecki!

 

GFPS-Polska: Semestralne stypendia w Niemczech Stowarzyszenie Naukowo - Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej GFPS-POLSKA od wielu lat zajmuje się rozwijaniem kontaktów między młodymi Polakami i Niemcami, promocją nauki języka niemieckiego i zaangażowania we współpracę naukową i kulturalną z naszym zachodnim sąsiadem. Współpracujemy z partnerskimi organizacjami w Niemczech oraz Czechach: GFPS e.V. i GFPS-CZ.
 
Kto może starać się o stypendium?
 
- studenci studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia);
 
- asystenci i słuchacze studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia).
 
Kryteriami decydującymi o przyznaniu stypendium są wyróżniające się wyniki w nauce, zainteresowania oraz ciekawy projekt naukowy, poparty pasją badawczą.
 
Podstawowe informacje:
 
- czas trwania stypendium: 5 miesięcy (jeden semestr);
 
- miejsce: uniwersytet w wybranym przez aplikanta ośrodku, gdzie funkcjonuje Grupa Lokalna GFPS;
 
- wysokość stypendium: ok. 580 EUR;
 
- w trakcie stypendium udział w dwóch czterodniowych seminariach (seminarium integracyjno-powitalne „Dni Miast” na początku semestru oraz seminarium podsumowujące pobyt pod koniec semestru „Forum”);
 
- podczas pobytu opieka Grupy Lokalnej GFPS;
 
- termin składania wniosków o stypendium na semestr zimowy 2016 / 2017: 31 marca.
 
 
 
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE STYPENDIUM I SKŁADANIA WNIOSKÓW : http://gfps.pl/pl/program-stypendialny/info
 
WIĘCEJ INFORMACJI O STOWARZYSZENIU NA www.gfps.pl
 
WIĘCEJ O STYPENDIUM: https://drive.google.com/file/d/0B1fMP2XW7SQndlQta09IcXE5VVU/view?usp=sharing
 
 
 
Dodano: 2016-03-10 Autor: Aleksandra Kustra


Biuro Karier UW
Marzenia w cele